Menu
Search term suggestions
Where do I do what?
Current issues / events
 

The departments - an overview

Building Authority

Wiesengrund 1, E4
Phone +49 (0) 9132 / 901-611, -621
Fax +49 (0) 9132 / 901-699
E-Mail bauamt@herzogenaurach.de

Municipal Works

Einsteinstraße 16
Phone +49 (0) 9132 / 901-301
Fax +49 (0) 9132 / 901-319
E-Mail bauhof@herzogenaurach.de

Department for Building Regulations and Traffic Management

Wiesengrund 1, E3
Phone +49 (0) 9132 / 901-220
Fax +49 (0) 9132 / 901-229
E-Mail bauverwaltung@herzogenaurach.de

Citizens' Help Desk

Wiesengrund 1, E2
Phone +49 (0) 9132 / 901-175
Fax +49 (0) 9132 / 901-179
E-Mail buergerbuero@herzogenaurach.de

Mayor's Office

Wiesengrund 1, E5
Phone +49 (0) 9132 / 901-102
Fax +49 (0) 9132 / 901-109
E-Mail buergermeisteramt@herzogenaurach.de

IT

Wiesengrund 1, E4
Phone +49 (0) 9132 / 901-250
Fax +49 (0) 9132 / 901-119
E-Mail edv@herzogenaurach.de

Department for Internal Organization

Wiesengrund 1, E5
Phone +49 (0) 9132 / 901-110
Fax +49 (0) 9132 / 901-119
E-Mail hauptamt@herzogenaurach.de

Real Estate Office

Wiesengrund 1, E5
Phone +49 (0) 9132 / 901-180
Fax +49 (0) 9132 / 901-189
E-Mail liegenschaftsamt@herzogenaurach.de

Municipal Public Order Office

Wiesengrund 1, E2
Phone +49 (0) 9132 / 901-171
Fax +49 (0) 9132 / 901-179
E-Mail ordnungsamt@herzogenaurach.de

Department of Human Ressources

Wiesengrund 1, E2
Phone +49 (0) 9132 / 901-160
Fax +49 (0) 9132 / 901-169
E-Mail personalamt@herzogenaurach.de

Department for Planning and Ecology

Wiesengrund 1, E3
Phone +49 (0) 9132 / 901-231
Fax +49 (0) 9132 / 901-239
E-Mail planung@herzogenaurach.de

Social Affairs and Pension Office

Wiesengrund 1, E2
Phone +49 (0) 9132 / 901-277
Fax +49 (0) 9132 / 901-179
E-Mail rentenamt@herzogenaurach.de

Town Archive

Wiesengrund 1, E3
Phone +49 (0) 9132 / 901-116
Fax +49 (0) 9132 / 901-119
E-Mail archiv@herzogenaurach.de

Town Finance Department

Wiesengrund 1, E2
Phone +49 (0) 9132 / 901-140
Fax +49 (0) 9132 / 901-149
E-Mail finanz@herzogenaurach.de

Town Treasury

Wiesengrund 1, E4
Phone +49 (0) 9132 / 901-146
Fax +49 (0) 9132 / 901-149
E-Mail kasse@herzogenaurach.de

Department for Town Marketing and Culture

Wiesengrund 1, E1
Phone +49 (0) 9132 / 901-127
Fax +49 (0) 9132 / 901-129
E-Mail stadtmarketing@herzogenaurach.de

Civil Registry Office and Municipal Cemetery Administration

Wiesengrund 1, E2
Phone +49 (0) 9132 / 901-173
Fax +49 (0) 9132 / 901-179
E-Mail standesamt@herzogenaurach.de

Tax Office

Wiesengrund 1, E4
Phone +49 (0) 9132 / 901-150
Fax +49 (0) 9132 / 901-149
E-Mail steueramt@herzogenaurach.de

Contact

Town of Herzogenaurach
Marktplatz 11
91074 Herzogenaurach

Phone +49 (0) 9132 / 901-0
E-Mail rathaus@herzogenaurach.de

Opening hours
Monday 8.30 am - 12.30 pm
Tuesday 7.30 am - 12.30 pm
1.30 pm - 4.00 pm
Wednesday 8.30 am - 12.30 pm
Thursday 8.30 am - 12.30 pm
3.00 pm -  6.00 pm
Friday 8.30 am - 12.30 pm

Municipal Institutions

Generations.Center
Erlanger Str. 16
91074 Herzogenaurach

Phone +49 (0) 9132 / 73 41 70
E-Mail generationen.zentrum@herzogenaurach.de

Music School
Kirchenplatz 11
91074 Herzogenaurach

Phone +49 (0) 9132 / 795 905
E-Mail musikschule@herzogenaurach.de

Public Library
Wiesengrund 1, E1
91074 Herzogenaurach

Phone 09132 / 901-131
E-Mail buecherei@herzogenaurach.de


Town Museum

Kirchenplatz 2
91074 Herzogenaurach

Phone +49 (0) 9132 / 735 120
Leitung +49 (0) 9132 / 901 116
E-Mail stadtmuseum@herzogenaurach.de
 

Adult Education Center
Badgasse 4
91074 Herzogenaurach

Phone +49 (0) 9132 / 901 320
E-Mail vhs@herzogenaurach.de

Wastewater treatment plant

Biberweg
91074 Herzogenaurach

Phone +49 (0) 9132 / 796823
Fax +49 (0) 9132 / 733202